Αχιλλέας Πληθάρας

Αχιλλέας Πληθάρας

Footprint Leader, WWF Ελλάς

Ο Αχιλλέας Πληθάρας είναι περιβαλλοντολόγος με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στα συστήματα διαχείρισης ενέργειας και περιβάλλοντος. Από το 2004 έως σήμερα εργάζεται στο WWF Ελλάς και ασχολείται με πληθώρα θεμάτων που αφορούν την κυκλική οικονομία και τη διαχείριση αποβλήτων, τον περιορισμό της πλαστικής ρύπανσης, τη βιωσιμότητα του διατροφικού συστήματος και την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση πολιτών. Είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου για την Κυκλική Οικονομία.