Δημήτρης Μαύρος

Δημήτρης Μαύρος

Διευθύνων Σύμβουλος, MRB

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΜΑΥΡΟΣ

Member of the Board, MRB HELLAS A.E.

 

 

Πρόεδρος ΣΕΔΕΑ από το 2016, έχοντας διατελέσει Πρόεδρος από το 1997 μέχρι και το 2006, Αντιπρόεδρος ΣΕΔΕΑ από το 2020 μέχρι και Σήμερα. Πρόεδρος Δ.Ε. Τομέα Ηγεσίας Ε.Ε.Δ.Ε. από τον  Ιούνιο 2010 μέχρι και τον Ιούνιο 2016.

 

Σπούδασε στο  Πανεπιστήμιο Πατρών, Φυσικομαθηματική Σχολή, Τμήμα Φυσικής, (Πτυχίο Φυσικής) και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φυσικομαθηματική Σχολή, Τμήμα Ηλεκτρονικής, Μεταπτυχιακός τίτλος σε Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου με εξειδίκευση σε θέματα Στατιστικής.

 

Από το 1986 έως σήμερα εργάζεται στην MRB HELLAS A.E.

Στη διάρκεια της συνεργασίας του με την MRB HELLAS έχει χειριστεί μεγάλους Έλληνες και Πολυεθνικούς πελάτες, Μ.Μ.Ε. και Οργανισμούς του Δημοσίου. Παράλληλα έχει συμμετάσχει ως επίσημος εισηγητής σε συνέδρια του Ε.Ι.Μ., της Ε.Δ.Ε.Ε., της Ε.Ε.Δ.Ε., του ΕΙΕΠ, της Λέσχης Επιχειρηματικότητάς του Ινστιτούτου Επικοινωνίας, του ECR και άλλων επίσημων φορέων της χώρας.