Λέανδρος Σκλαβιάδης

Λέανδρος Σκλαβιάδης

New Project Development & Introduction Specialist, Nestlé

Ο Λέανδρος Σκλαβιάδης  εργάζεται στο εργοστάσιο καφέ της Nestlé στην Ελλάδα και διαθέτει πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη νέων προϊόντων στη βιομηχανία τροφίμων, στο project management, στη βελτιστοποίηση και τον σχεδιασμό νέων υλικών συσκευασίας.

Πτυχιούχος Τεχνολόγος Τροφίμων με μεταπτυχιακό στη διαχείριση ποιότητας και την οργάνωση παραγωγής στη βιομηχανία τροφίμων και κάτοχος διπλώματος iMBA από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Τα τελευταία χρόνια έχει ηγηθεί και συμμετάσχει σε παγκόσμια καινοτόμα έργα καθώς και σε ορισμένα από τα σημαντικότερα έργα της Nestlé στην Ελλάδα που αφορούν τον στιγμιαίο και R&G καφέ, την εγκατάσταση, τον μετασχηματισμό και τη βελτιστοποίηση γραμμών παραγωγής, τις ανακυκλώσιμες συσκευασίες και την κυκλική οικονομία.

Η ανάπτυξη ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων είναι το πάθος του με έμφαση τη δημιουργία ενός πράσινου και βιώσιμου μέλλοντος  για τις επόμενες γενιές.