Σάββας Τορτοπίδης

Σάββας Τορτοπίδης

Διευθυντής Πληροφορικής, Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.

Ο Σάββας Τορτοπίδης ως Διευθυντής Πληροφορικής της αλυσίδας supermarket Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. έχει επιμεληθεί τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των κύριων υποδομών Πληροφορικής.
Κατ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζει την υψηλή διαθεσιμότητα και την αξιοπιστία που απαιτούν τα 258 καταστήματα, το κέντρο αποθήκευσης και διανομής και το κέντρο διοίκησης της αλυσίδας, υλοποιώντας, παράλληλα, λύση Disaster Recovery μεταξύ των δύο ιδιόκτητων Data Center της εταιρείας.
Είναι πτυχιούχος Πληροφορικής.