Στέφανος Κομνηνός

Στέφανος Κομνηνός

Executive Partner, Netrino

Ο Στέφανος Κομνηνός είναι MSc Οικονομολόγος / Αναλυτής Αγορών: η καριέρα του έχει μοιραστεί μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, μεταξύ βιομηχανίας και εμπορίου. Παράγει επιχειρηματικές λύσεις από το 2003 ως συνιδρυτής και executive partner της Netrino (2020 -), iMinder CY (2018 -, και της Exceed Consulting (2003 - 2019), σε Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία και Αλβανία.

Το τελευταίο διάστημα, στο πλαίσιο της Netrino και της ΕΠΙ3 (Επιστημονική Επιτροπή Επιχειρηματικότητας), παρέχει υπηρεσίες διάγνωσης, ανάλυσης δεδομένων αγοράς, mentoring στελεχών και αναδιοργάνωσης που απευθύνονται τόσο σε μεμονωμένες επιχειρήσεις όσο και σε Επιχειρηματικούς Συνδέσμους, Επιμελητήρια.

Για πέντε χρόνια (2009 – 2014), ως Γενικός Γραμματέας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, συντέλεσε στη δημιουργία του ΓΕΜΗ και της Υπηρεσίας Μίας Στάσης για τη σύσταση των επιχειρήσεων, των Παρατηρητηρίων Τιμών (προϊόντα μαζικής κατανάλωσης, καύσιμα και φάρμακα, του Εθνικού Συστήματος & Μητρώου Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ & ΚΗΜΔΗΣ), του Συστήματος εισροών / εκροών καυσίμων, της ψηφιακής Κατοχύρωσης Εμπορικού Σήματος κλπ. Επίσης συνέβαλε στη νέα νομοθεσία για τον Ανταγωνισμό, την Απονομή & Προστασία του Εμπορικού Σήματος, την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία, το Σήμα Ελληνικού Προϊόντος, τις ΔΙΕΠΠΥ, το ΣΥ.Κ.Α.Π κλπ.

Έχει εργαστεί για τη διοίκηση της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Ι. & Σ. Σκλαβενίτης και διατέλεσε μέλος του ΔΣ του Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών.

Με μεταπτυχιακές σπουδές στο JFK Government School του Πανεπιστημίου Harvard και στο Birkbeck College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, είναι απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ).