Χριστίνα Κλεισιάρη, PhD

Χριστίνα Κλεισιάρη, PhD

Laboratory of Agricultural Economics and Consumer Behavior -University of Thessaly

Είμαι διδάκτωρ και ερευνήτρια στο Εργαστήριο Αγροτικής Οικονομίας και Καταναλωτικής Συμπεριφοράς του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,  με εξειδίκευση σε θέματα διερεύνησης καταναλωτικής συμπεριφοράς αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

 

Την τρέχουσα χρονική περίοδο βρισκόμαστε στη διαδικασία προετοιμασίας Ευρωπαικής πρότασης για τα προγράμματα HorizonEurope (HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-01-6 “Citizens’ science as an opportunity to foster the transition to sustainable food systems’’) αναφορικά με εναλλακτικούς τρόπους διερεύνησης καταναλωτικής συμπεριφοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο.