Δημήτριος Α. Σιδέρης

Δημήτριος Α. Σιδέρης

Μέλος του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Δημήτριος Α. Σιδέρης
Μέλος του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος
Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Ο Δημήτρης Σιδέρης είναι Μέλος του Γενικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος από τον Αύγουστο του 2018. Έχει μακρά εμπειρία σε θέματα οικονομικής ανάλυσης και πολιτικής με ειδίκευση σε θέματα διεθνών νομισματικών σχέσεων, οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής οικονομίας. Εργάζεται στην Τράπεζα της Ελλάδος, στη Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης και Μελετών από το 1997. Από το 2009 έχει διατελέσει μέλος σε ομάδες εργασίας και επιτροπές διεθνών οργανισμών όπως η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ως ειδικός σε θέματα μακροοικονομικής ανάλυσης. Διδάσκει σε πανεπιστήμια του εξωτερικού (Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία) και της Ελλάδας από το 1992, ενώ από το 2016 διδάσκει ως Αναπληρωτής Καθηγητής με ειδίκευση στην Οικονομική Θεωρία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό διεθνών ακαδημαϊκών συνεδρίων και έχει αξιόλογο αριθμό δημοσιεύσεων σε έγκριτα οικονομικά περιοδικά. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου (European University Institute), μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στα Οικονομικά του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (University of London) και πτυχιούχος της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ.